slider1
slider2
slider2
slider2
slider2
slider2

.

කඩුවෙල කොතලාවල, සංඛපිට්ඨි පුරාණ විහාරස්ථානය

කඩුවෙල කොතලාවල, සංඛපිට්ඨි පුරාණ විහාරස්ථානය

කොළඹ දිස්ති‍්‍රක්කයේ හේවාගම් කෝරලයේ පල්ලේ පත්තුවට අයත් කඩුවෙල කොතලාවල ග‍්‍රාමයේ චමත්කාරජනක වු භුමි භාගයක සංඛපිට්ඨි විහාරස්ථානය පිහිටා ඇත. හක්පිටිය යන්න පාලි අදහස ඇතිව ‘හක් ’ යන්නට ‘සංඛ’ යන පාලි පදයත් ‘පිටිය’ යන්නට ‘පිට්ඨි’ යන පාලි පදයත් යෙදීමෙන් ‘සංඛපිට්ඨි’ යන නම යෙදී ඇතැයි ජනප‍්‍රවාදයේ කියවෙයි. 19 වෙනි සියවස මැද භාගයේ එනම් කෝට්ටේ යුගය අගභාගයේදි හෝ මහනුවර යුගයේ මුල් භාගයේ ආරම්භවී ඇතැයි සැළකෙන මෙම විහාරස්ථානයේ මුල් යුගය පිළිබඳ තොරතුරු හෙලිවී නොමැත. ඒ අනුව හක්පිටියේ අත්තදස්සී නාහිමියන්ගේ කාලයේ සිට...

Read More

අති පූජ්‍ය පණ්ඩිත කඳුබොඩ අමරඥාණ නායක ස්වාමින්වහන්සේ

ධාතු පූජා මහ පෙරහැර

බිතු සිතුවම්