ගංවතුරෙන් පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම

පුවත් සහ සිදුවීම් on 17 Dec , 2016

ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී  පුජ්‍ය කනන්ගම නාරද  ස්වාමීන්වහන්සේගේ  ඉල්ලීම මත මැලේසියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පුජ්‍ය බුටැවත්තේ සරණංකර  ස්වමිපදයාණන් වහන්සේගේ  අනුසාසනා පරිදි එහි වෙසෙන  බෞද්ධ  පින්වතුන්ගේ දායකත්වය මත පසුගිය මහ ගංවතුර නිසා පීඩාවට  පත්වූ කඩුවෙල  හා ඒ අවට  ජනතාවට මැලේසියාවේ සිට එවන ලද වියලි ආහාර පාර්සල්  බෙදාදීම  සහ කඩුවෙල  නවගමුව  සිංහ සමාජය සංවිධානය කරන ලද   සෞඛ්‍ය කඳවුරක් පැවැත්විණි .  මෙහිදී  වසර ගණනාවක සිට කඩුවෙල  නවගමුව  සිංහ සමාජයේ වියාපෘති කටයුතු  සදහා කොතලාවල  කඩුවෙල  සංඛ පිට්ඨි විහාරස්ථානයේ  තක්ෂිලා පිරිවෙනේ පරිවේනාධිපති ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී  පුජ්‍ය කනන්ගම නාරද  ස්වාමීන්වහන්සේට සමරු තිළිණයක්ද පිරි නමන ලදී.

1IMG_2997

IMG_3002 IMG_2996IMG_2993 IMG_2948 IMG_2943 IMG_2934 IMG_2929 IMG_2926 IMG_2921 IMG_2910 IMG_2909 3 2 IMG_3096 IMG_3089 IMG_3086 IMG_3085 IMG_3074 IMG_3068 IMG_3066 IMG_3065

IMG_3057 IMG_3055 IMG_3051 IMG_3047 IMG_3042 IMG_3040 IMG_3036 IMG_3033 IMG_3026 IMG_3006 IMG_3005