දායක සභාව

Dayaka Sabhawa

වමේ සිට ඉදිරි පෙල අසුන්ගෙන සිටින සම ලේකම් එම්.සුභසිංහ මහතා, උප සභාපති කේ.ඒ.අල්විස් මහතා.උප සභාපති ගාමිණි සිරිවර්ධන මහතා, සම සභාපති ටී.එම්.ඞී.සෙනරත් පෙරේරා මහතා, තක්‍ෂිලා පරිවේණාධිපති ශ‍්‍රාස්ත‍්‍රවේදි පූජ්‍ය කනංගම නාරද ස්වාමින් වහන්සේ,සංඛපිට්ඨි විහාරාධිපති හේවාගම් සියනෑ දෙකෝරලයේ සංඝ නායක ශ‍්‍රාස්ත‍්‍රවේදි පුජ්‍ය ක`දුබොඩ අමරඤාණ නායක ස්වාමින් වහන්සේ, සම සභාපති කේ.ඒ.කසුන් ගුණවර්ධන මහතා, සම ලේකම් ඞී.ෂෙල්ටන් කටුගම්පල මහතා,භාණ්ඩාගාරික ඒ.එල්.අරුණාපාල මහතා, ගණන් පරික්‍ෂක නිව්ටන් කටුගම්පල මහතා.

වමේ සිට දෙවන පෙල – ආර්.ඒ.සරත් කුමාර මහතා,  ඩබ්ලිව් රාජගුරු මහතා, ලලිත් කොළඹගේ මහතා, ඩබ්ලිව්,ඞී.හැරිසන් පෙරේරා මහතා , ලීලාරත්න හික්කඩුව මහතා, සුදත් ධම්මික මහතා, ඩබ්ලිව්.ටී. විමලසේන මහතා. සේන ඞී.ගමගේ මහතා. එස්.ඩබ්ලිව්. විමල් මහතා, ආර්.පී.සිරිවර්ධන මහතා , ටී.තිලකසිරි දියෙස් මහතා, එස්.එඞ්වඞ් සිල්වා මහතා, සිසිල් ශාන්ත බටුගහගේ මහතා, පත්මසිරි කටුගම්පල මහතා,තිලක් කටුගම්පල මහතා,කේ සුමිත් ප‍්‍රියන්ත මහතා.

වමේ සිට තුන්වන පේලිය –  පී.ඞී.සරත් මහතා, අසේල පෙරේරා මහතා, ලසන්ත කුමාර මහතා, කුලතුංග කප්පාගොඩ මහතා, එච්.පී.අමරසිරි මහතා,පී.කේ.විජේරත්න මහතා, රොෂාන් ගමගේ මහතා, පැතුම් ලියනගේ මහතා, කෝෂල මහේෂ් මහතා, තිලාන් රංගන මහතා, වී.තාරක ජයවර්ධන මහතා.

වමේ සිට හතරවන පේලිය – විජේසිරි පෙරේරා මහතා, ලසන්ත කුමාර මහතා, රංග ස`දරුවන් මහතා, දිනේෂ් කටුගම්පල මහතා, ජේ.ඒ.ආර්.එස්.ජයසිංහ මහතා, පී.බි.එම්.විජය ශාන්ත මහතා,ජී.එම්.අරුණ ශාන්ත මහතා, එම්. ලක්‍ෂමන් ඩයස් මහතා, ඩබ්.ටී.පී.චන්‍දාසිරි මහතා, ආර්.දිනේෂ් සිසිර කුමාර මහතා,ආර්.ලක්‍ෂ්මන් දසනායක මහතා.

ඡුායාරූපයට පෙනී නොසිටි – දමින්ද  ජනක කුමාර මහතා , කමල් දන්දෙණිය මහතා, හර්ෂන මදුරංග මහතා, සී.ඒ.ඞී.ගයාන් ධම්මික මහතා, නන්දසේන කුමාරපේලි මහතා. වයි.පී.අනිල් මහතා.