ධාතු කරඬුවේ කාල නිර්ණය කිරීම

පුවත් සහ සිදුවීම් on 3 May , 2015

DSC00977 DSC00966 DSC00964 DSC00955 DSC00948 DSC00947 DSC00944 DSC00942

විහාරස්ථානයේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කර ඇති සධාතුක කරඬුවේ කාල නිර්ණය පසු ගියදා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රදාන ගවේශක නිලදාරීන් වන ප්‍රියන්ත කප්පාගොඩ මහතා ටී.ම්.සී බණ්ඩාර මහතා සමග පර්යේක්ෂණ නිලධාරී චින්තක විජේතුංග මහතා සහ රාජ් බණ්ඩාර විසින් සිදුකරන ලදී.එයට විහාරාදීපති පුජ්‍ය කදුබෝඩ අමරඥාන හිමියන් සහ කනන්ගම නාරද හිමියන් ඇතුළු මහා සංගරත්නය සමග විහාරස්ථ දායකසභාවේ නිලදාරීන් සහබාගී වීය.