ධාතු පූජා මහ පෙරහැර

පෙරහැර තේමා ගීතය


ගායනය – ටී. එම්. ජයරත්න
ගායන සහය – නුවන්ති ජයසුන්දර
කොතලාවල එම්. ආර්. චුලසිංහ සංගීත ආයතනයේ පරිත්‍යාගයකි

පෙරහැර වන්දනා ගීතය

ක‍්‍රි.ව.1843 දී එවකට විහාරාධිපතිව වැඩ විසූ හක්පිටියේ අත්ථදස්සී හිමියන් විසින් ආරම්භ කරන ලද මෙම පෙරහැර අඛණ්ඩව වසර 171 පුරාම පැවැත්වු බව ස`දහන්වේ. ආරම්භයේදී මෙම පෙරහැර අනෙකුත් පෙරහැරවලට වඩා වෙනස්ව දේව වන්දනාව මුල්කර ගැනීමකින් තොරව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කිරීම ප‍්‍රදේශයට ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම මූලික කරගෙන පැවැත්වෙන්නෙකි. වසර 171 ක් මු`ථල්ලේ නොකඩවා වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබු ලක්දිව එකම මහා පෙරහැර මංගල්‍යය ලෙසද කඩුවෙල ධාතු පූජා මහ පෙරහැරනම් දරයි.

සධාතුක කර`ඩුව වැඩම කරවීමට අතීතයේ පටන්ම මහනුවර දළඤ කර`ඩුව වැඩම කරනුු ලබන හස්තිරාජයා යොඤගැනීම පෙරසිටම පැවතෙන්නෙකි. මෑත යුගයේ හෙයියන්තුඩුවේ රාජා, කැළණි රාජා, ගංගාරාමයේ හස්තියා සහ නැ`දුන්ගමුවේ හස්ථී රාජයා මේ ස`දහා යොදා ගෙන ඇත. සත් දිනක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම පෙරහැරට විෂ්ණු කතරගම සහ සමන් දේවාල පෙරහැරවල් 100 වෙනි පෙරහැරේ සිට එක්වී ඇත. අනතුරුව පත්තිනි දෙවියන් අදහන බහුතර ජනතාවක් සිටින ප‍්‍රදේශයක් ලෙස කඩුවෙල ප‍්‍රසිද්ධියක් උසුලන නිසා මීට පත්තිනි දේවාල පෙරහැරක්ද 168 වෙනි පෙරහැරේ සිට එක්වී ඇත.