2018 අප්‍රේල් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන

2018 අප්‍රේල් මස පැවැත්වූ භාවනා වැඩසටහන
පුවත් සහ සිදුවීම් on 29 Apr , 2018
සංකපීට්ඨි විහාරස්ථ නිස්සරණ බෞද්ධ සමිතිය මාසිකව සංවිධානය කරන භාවනා වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලබන පොල්ගස්ඕවිට ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මාධ්‍යස්ථානවාසි පූජ්‍ය කීනගොඩවත්තේ මෙත්තවාස ස්වාමින්වහන්සේ......
More

අධිශිල ශික්‍ෂා සංඛ්‍යාත උපසම්පදා සීලයෙහි පිහිටවු වගයි

අධිශිල ශික්‍ෂා සංඛ්‍යාත උපසම්පදා සීලයෙහි පිහිටවු වගයි
පුවත් සහ සිදුවීම් on 26 Jun , 2017
කොතලාවල කඩුවෙල තක්‍ෂිලා මහ පිරිවෙනේ ආචාර්ය ශාස්ත‍්‍රවේදි මොරහේනේ ඉන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ, එම පිරිවෙනේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන මාදන්වල රාහුල හිමි, තලගස්පේ සුමේධ හිමි 2017 ජූනි මස 26 දින
More

ගංවතුරෙන් පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම

ගංවතුරෙන් පිඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම
පුවත් සහ සිදුවීම් on 17 Dec , 2016
ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී  පුජ්‍ය කනන්ගම නාරද  ස්වාමීන්වහන්සේගේ  ඉල්ලීම මත මැලේසියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පුජ්‍ය බුටැවත්තේ සරණංකර  ස්වමිපදයාණන් වහන්සේගේ  අනුසාසනා පරිදි එහි වෙසෙන  බෞද්ධ  පින්වතුන්ගේ දායකත්වය මත පසුගිය මහ ගංවතුර නිසා පීඩාවට  පත්වූ කඩුවෙල  හා ඒ අවට  ජනතාවට මැලේසියාවේ සිට එවන ලද වියලි ආහාර පාර්සල්  බෙදාදීම  සහ කඩුවෙල  නවගමුව  සිංහ සමාජය සංවිධානය කරන ලද   සෞඛ්‍ය කඳවුරක් පැවැත්විණි .  මෙහිදී  වසර ගණ...
More

වෙහෙරක වරුණ

වෙහෙරක වරුණ
පුවත් සහ සිදුවීම් on 3 May , 2015
මෙම වැඩසටහන 2015 මැයි 3 වන වෙසක් පුර පොදින ස්වාදීන රුපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය කරන ලද්දකි. (more…)
More